Přijďte za námi

Bohoslužby se konají každou neděli v 9 hodin. Ke čtení a rozhovoru nad Svatým Písmem se scházíme každé úterý v 17 hodin.

Slovem a liturgií slouží

Dialog na cestě

Dialog na cestě se schází v úterý v 18 hod. O změnách informujeme na stránkách klubu.