Kalendář

Biblické hodiny se o prázdninách nekonají

Oznamujeme, že v červenci a srpnu se biblické hodiny nekonají.

Ve dnech státních svátků 1. a 8. 5. se biblické hodiny nekonají

Těšíme se na setkání 15. května.

Biblické hodiny se konají každé úterý od 17 hodin

Setkání třetího věku

Každé poslední úterý v měsíci v 15 hodin kromě prosince

Bohoslužby se konají každou neděli v 9:00 hodin

Pondělí velikonoční

Bohoslužby v 9 hodin

Hod Boží velikonoční

Bohoslužba v 9 hodin

Velký pátek

Čtení pašijí v 17 hodin

Zelený čtvrtek

V 17 hodin bohoslužby

Květná neděle

Bohoslužby v 9 hodin

Mučedníka Štěpána

Bohoslužby v 9 hod

Hod Boží vánoční

Bohoslužby 9 hod

České Vánoce a Dialog na cestě

Srdečně Vás zveme k adventnímu setkání. 15. hod. v zasedací místnosti.

Vzpomínáme na Karla Farského

1. patriarchu naší církve za účasti patriarchy Tomáše Butty, teologa Zdeňka Kučery a dalších vzácných hostů. V 15. hodin

Literární matiné

v sobotu 25. 11. 2017 od 14 do 19 hodin. Super akce. Zván je každý

Památka zesnulých

Vzpomínkové bohoslužby se konají v kapli na faře 2. 11. v 17 hodin

Pondělí velikonoční

Bohoslužby v 9 hodin

Hod Boží velikonoční

Bohoslužby v 9 hod

Velký pátek

Bohoslužby v 17 hodin

Nový rok

9 hodin

Mučedníka Štěpána

9 hodin

Hod Boží vánoční

9 hodin

Předvánoční setkání

Vystoupení členů Dialogu na cestě v 15 hodin

Svátek seslání Ducha svatého - Letnice

Neděle 9 hodin

Pondělí velikonoční

9 hodin

Hod Boží velikonoční

9 hodin

Velký pátek

17 hodin

Zelený čtvrtek

17 hodin

Velikonoční svatý týden - viz kalendář

Velikonoční svatý týden

viz kalendář

Květná neděle

9 hodin

Novoroční pobožnost v 17 hodin

Mučedníka Štěpána v 9 hodin

bohoslužby

Hod Boží 9 hodin

bohoslužby

Setkání 3. věku

Památka zesnulých

Na zesnulé vzpomeneme v pondělí 2. listopadu v 17 hodin.

Benjamin Kuras v Karlíně

Vážení přátelé, v úterý 27. října v 17 hodin přislíbil svoji účast na biblické hodině spisovatel pan Benjamin Kuras. Jste srdečně zváni.

Adventní koncert v 18:30

Pěvecký sbor Gaudium Praha, koncert s biblickým poselstvím.

Setkání 3. věku v 15:00

Povolená uvolnění: J. Kirchner a M. Stein