Kalendář

Bohoslužby v 9 hodin

Jste všichni srdečně zváni.

Shromáždění náboženské obce

Výroční shromáždění se koná v neděli po pravidelných bohoslužbách v 9.00 hodin.

Velikonoce 2023

Květná neděle (2. dubna) 9.00 Zelený čtvrtek 17.00 Velký pátek 17.00 Hod Boží velikonoční - neděle 9.00 Pondělí velikonoční 9.00

Bohoslužby se konají každou neděli v 9:00 hodin

Církevní příspěvky a dary - číslo učtu 200017309/0800

V.S.91019 Do zprávy pro příjemce uveďte, prosíme, své jméno. Děkujeme za dar.

Dušičky 2022

Na naše drahé zesnulé vzpomeneme při bohoslužbě 2. listopadu v 17 hodin

Shromáždění náboženské obce

Neděle 24.4. v 9.OO hod.

Bohoslužby - epidemie

V čase trvající epidemie se konání bohoslužeb řídí nařízeními vlády. Informujte se na 724170001 - dr. Vaníček

Svátek mučedníka Štěpána 2020

Bohoslužba v 9 hodin

Hod Boží vánoční 2020

Bohoslužba 9 hodin

Bohoslužby - neděle 9:00 hod

Bohoslužby se konají pravidelně, není-li vládou vyhlášen jejich úplný zákaz.

Památka zesnulých 2020 - nouzový stav

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se bohoslužba s modlitbami a vzpomínkou na zesnulé uskuteční, žel, bez Vaší přímé účasti. Jména Vašich zesnulých budou přečtena v luturgických modlitbách jako vždy, a to v úzkém kruhu kněží a presbyterů v 9 hodin

Vánoce 2019

25. 12. Boží hod v 9.00hod 26. 12. Svátek mučedníka Štěpána 9.00 hod

Výroční shromáždění 2019

se koná v neděli 28. dubna od 9 hod.

Pondělí velikonoční

9.OO hod

Hod Boží velikonoční

9.OO hod

Velký pátek

17.OO hod

Zelený čtvrtek

17.OO hod

Květná neděle

9.OO hod

Svátek mučedníka Štěpána. 9.00. hod.

Hod Boží vánoční v 9.00. hod.

Vánoční setkání s písněmi a básněmi

V rámci Setkání třetího věku. Čas: 15.00 hod.

Rybova mše vánoční 18.30. hod

Orchestr MUSICA LUCIS PRAGA a Smíšený sbor Emauzského kláštera

Památka zesnulých 2018

Bohoslužba v podvečer památky zesnulých se konají 1. 11. v 17 hodin

Pondělí velikonoční

Bohoslužby v 9 hodin

Hod Boží velikonoční

Bohoslužba v 9 hodin

Velký pátek

Čtení pašijí v 17 hodin

Zelený čtvrtek

V 17 hodin bohoslužby

Květná neděle

Bohoslužby v 9 hodin

Mučedníka Štěpána

Bohoslužby v 9 hod

Hod Boží vánoční

Bohoslužby 9 hod

České Vánoce a Dialog na cestě

Srdečně Vás zveme k adventnímu setkání. 15. hod. v zasedací místnosti.

Vzpomínáme na Karla Farského

1. patriarchu naší církve za účasti patriarchy Tomáše Butty, teologa Zdeňka Kučery a dalších vzácných hostů. V 15. hodin

Literární matiné

v sobotu 25. 11. 2017 od 14 do 19 hodin. Super akce. Zván je každý

Památka zesnulých

Vzpomínkové bohoslužby se konají v kapli na faře 2. 11. v 17 hodin

Pondělí velikonoční

Bohoslužby v 9 hodin

Hod Boží velikonoční

Bohoslužby v 9 hod

Velký pátek

Bohoslužby v 17 hodin

Nový rok

9 hodin

Mučedníka Štěpána

9 hodin

Hod Boží vánoční

9 hodin

Předvánoční setkání

Vystoupení členů Dialogu na cestě v 15 hodin

Svátek seslání Ducha svatého - Letnice

Neděle 9 hodin

Pondělí velikonoční

9 hodin

Hod Boží velikonoční

9 hodin

Velký pátek

17 hodin

Zelený čtvrtek

17 hodin

Velikonoční svatý týden - viz kalendář

Velikonoční svatý týden

viz kalendář

Květná neděle

9 hodin

Novoroční pobožnost v 17 hodin

Mučedníka Štěpána v 9 hodin

bohoslužby

Hod Boží 9 hodin

bohoslužby

Setkání 3. věku

Památka zesnulých

Na zesnulé vzpomeneme v pondělí 2. listopadu v 17 hodin.

Benjamin Kuras v Karlíně

Vážení přátelé, v úterý 27. října v 17 hodin přislíbil svoji účast na biblické hodině spisovatel pan Benjamin Kuras. Jste srdečně zváni.

Adventní koncert v 18:30

Pěvecký sbor Gaudium Praha, koncert s biblickým poselstvím.

Setkání 3. věku v 15:00

Povolená uvolnění: J. Kirchner a M. Stein