Věříme, že i my v Karlíně jsme součástí Boží církve

Co je Boží církev? Boží církev jsou ospravedlnění hříšníci v osobním obecenství s Bohem v Kristu a v bratrství společného života v místních křesťanských obcích obnovovaných Slovem Božím a liturgickým společenstvím večeře Páně.

Čím se lišíme my, ospravedlnění hříšníci, od ostatních hříšků? Lišíme se tím, že v setkání s Ježíšem Kristem svůj hřích poznáváme, činíme pokání, přijímáme odpuštění vin a proti hříchu statečně zápasíme. Celé učení víry je shrnuto v Základech víry.