Kolumbárium

Naše náboženská obec nabízí pronájem schránky k uložení pohřební urny za cenu 2000 Kč na 10 let.